Acord de Cooperare

între

Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord Est, România

şi

Preşedintele Raionului Ungheni, Republica Moldova

 

Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord Est, România şi Preşedintele Raionului Ungheni, Republica Moldova vor fi denumite în continuare ca fiind “Părţile”.

Dorind să încurajăm dezvoltarea şi diversificarea schimburilor comerciale, atragerea investiţiilor străine, precum şi cooperarea economică pe o bază mutual avantajoasă între raionul Ungheni şi regiunea Nord Est, România am căzut de acord asupra următoarelor:

Părţile vor înfiinţa, prin efortul conjugat şi prin aportul fiecăreia, un sistem de atragere al investiţiilor străine la nivelul Raionului Ungheni prin cadrul unui Centru de Consultanţă denumit

Centrul de Consultanţă în Dezvoltarea Mediului Antreprenorial Privat prin Atragerea Investiţiilor Străine şi de Perfecţionare a Personalului din Administraţie

 

OBIECTIVE

- instruirea personalului din administraţia publică locală

- elaborarea şi editarea unui Ghid de pregătire al personalului din Administraţia publică locală

- crearea unui Portal de promovare al firmelor din Republica Moldova şi din România

- prezentarea posibilităţilor de investiţii - Tip Bursa Virtuală de Afaceri,

- realizarea de cursuri de instruire, documentare şi informare pentru mediul de afaceri

- elaborarea şi editarea unui Ghid de atragere a finanţărilor pentru mediul de afaceri.