Protocol de Colaborare

pentru dezvoltarea durabilă a cadrului economic internaţional

România – Republica Moldova

şi pentru a înfiinţa

Institutul pentru Cercetare şi Dezvoltare Economică România – Republica Moldova

 

Noi,

 

Municipiul Iaşi , cu sediul în România, Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentată prin Dl. Gheorghe Nichita, Primar,

Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord Est , cu sediul în România, Iaşi, Aleea Nicolina nr. 2, Bl. G8, reprezentată prin Dl. Mihai Claudiu Susanu, Preşedinte,

Parteneriatul pentru Promovarea Afacerilor , cu sediul în Republica Moldova, Chisinau, str. Miron  Costin 7, et.3, reprezentată prin Dl. Sergiu Cocos, Preşedinte

Business Consulting Institute, cu sediul în Republica Moldova, MD-2012, Chişinău, str. Mihai Eminescu, 27, reprezentată prin Dl. Artur Macovei, Director executiv BCI

 

Am decis realizarea prezentului Protocol de Colaborare începând cu data de 24.04.2010, pentru dezvoltarea durabilă a cadrului economic internaţional România – Republica Moldova, şi pentru a înfiinţa, “Institutul pentru Cercetare şi Dezvoltare Economică România – Republica Moldova”, care va funcţiona atât la nivelul României cât şi al Republicii Moldova.

Institutul este o structură creată prin grija şi efortul celor patru parteneri, va funcţiona în baza unui Regulament de Funcţionare care va fi decis şi implementat de către executivii celor patru organizaţii, avea două sedii, pentru România la Iaşi şi pentru Republica Moldova la Chişinău.

 

Obiective

 

Obiectivul general al Protocolului de Colaborare şi al “Institutului pentru Cercetare şi Dezvoltare Economică România – Republica Moldova”.

 

Dezvoltarea economică internaţională şi cross – border România – Republica Moldova, creşterea schimburilor comerciale şi a numărului de firme tip Joint Venture, crearea unui Sistem de consultanţă efectivă şi eficientă dedicată agenţilor economici implicaţi în derularea schimburilor comerciale internaţionale, prin conştientizarea mediului de afaceri de la nivelul celor două ţări, asupra importanţei derulării de proiecte corelate între administraţie şi mediul de afaceri, în scopul obţinerii unei creşteri durabile atât a afacerilor proprii cât şi a economiei în ansamblu, ca efect de agregare.

 

Domeniile atinse de către Protocolul de Colaborare

Domeniile în care se vor realiza proiecte şi acţiuni vizând instruirea agenţilor economici şi dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local vor fi:

 • Managementul dezvoltării strategice a afacerii în contextul schimburilor comerciale România – Republica Moldova
 • Cadrul legislativ al dreptului comercial în contextul economic internaţional al schimburilor comerciale România – Republica Moldova. Elemente practice juridice ale funcţionării unei afaceri tip Joint Venture
 • Managementul de proiect şi modalitatea concretă a atragerii finanţărilor de către agenţii economici. Greşeli frecvente în proiectele de finanţare
 • Cercetarea de piaţă şi analize economice şi studii de fezabilitate privind dezvoltarea durabilă economică a celor două state în contextul cooperării tip cross – border România – Republica Moldova
 • Riscurile comerciale internaţionale şi evitarea acestora prin intermediul contractelor comerciale
 • Forumuri economice pe profilul dezvoltării de afaceri şi al dezvoltării durabile
 • Simpozioane pe domeniul concurenţei comerciale şi a politicii Uniunii Europene în domeniu
 • Alte activităţi pe linia generală a Protocolului de Colaborare, definite ulterior de către parteneri

 

Obiective specifice ale Protocolului de Colaborare

 

 • Crearea unui parteneriat viabil între Municipiul Iaşi (pol de creştere la nivelul regiunii Nord – Est România), Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord Est (structură reprezentativă a mediului de afaceri la nivelul Regiunii Nord Est România), pe de o parte şi Parteneriatul pentru Promovarea Afacerilor (structură reprezentativă pentru promovarea şi creşterea afacerilor Republica Moldova), Business Consulting Institute (structură reprezentativă pentru dezvoltarea afacerilor Republica Moldova), pe de altă parte, având ca principal obiectiv dezvoltarea unor Mecanisme Efective de Suport al Dezvoltării Afacerilor Cross Border România – Republica Moldova.

 

 • Crearea “Institutului pentru Cercetare şi Dezvoltare Economică România – Republica Moldova” care va funcţiona la nivelul celor două ţări şi care va realiza:
 • Crearea unui sistem de consultanţă comercială economică şi juridică dedicată mediului de afaceri cu posibilitatea de a sprijini agenţii economici din ambele ţări implicaţi în schimburile comerciale cross-border România – Republica Moldova.
 • Crearea unei Burse Virtuale a Schimburilor Comerciale România – Republica Moldova, prin intermediul portalului de afaceri www.ForumEconomic.ro precum şi prin intermediul site-urilor oficiale ale partenerilor
 • Crearea programei de pregătire a agenţilor economici prin intermediul seminariilor de instruire, a dezbaterilor şi a meselor rotunde unde vor participa reprezentaţii autorităţii publice, în calitate de coordonatori publici ai parteneriatului, reprezentanţii sectorului neguvernamental şi implicit reprezentanţii mediului de afaceri.
 • Elaborarea unui Ghid al Afacerilor Cross Border România – Republica Moldova.