FORUMUL ECONOMIC EUROPEAN

„Oportunităţi de cooperare economică transfrontalieră”

România – Republica Moldova – Ucraina

Ediţia a II – a

Iaşi – 17-18 Noiembrie 2010

PROGRAM

17-18.11.2010

17.11.2010 Secţiunea Economică

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Aula „Mihai Eminescu”, orele 09.30-17.00

Dezvoltarea economică durabilă în contextul economic actual. Fondurile structurale - pârghie de creştere durabilă a afacerilor. Zonele Economice Libere din Republica Moldova - Oportunităţi de Extindere a Afacerilor.

Moderator: dr. ec. avocat Mihai Susanu, preşedinte ARINE

09.30-10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00-10.30 Deschiderea lucrărilor în plen

Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord Est România

- Dr. Ec. Avocat Mihai Susanu, Preşedinte

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

- Paul Butnariu, Preşedinte în exerciţiu

Primăria Municipiului Iaşi

- Gheorghe Nichita, Primar

Centrul Europe Direct Iaşi

- Paul Matei, Director

10.30-10.45 Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est România

- Dr. Ec. Avocat Mihai Susanu, Preşedinte

Oportunităţi de investiţii în Regiunea Frontierei de Est a Uniunii Europene pentru anul 2011. Sectoare de interes de afaceri pentru piaţa internaţională din Republica Moldova şi Ucraina. Modalităţi concrete de dezvoltare a unor afaceri internaţionale. Pârghii fiscale şi legislative în favoarea afacerilor cross-border. Avantaje şi dezavantaje comparative faţă de afacerile la nivel naţional.

10.45-11.00 Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

- Paul Butnariu, Preşedinte în exerciţiu

Economia ieşeană - stare de fapt şi perspective.

11.00-11.15 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

150 de ani de învăţământ superior la Iaşi. Rolul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi în dezvoltarea economică locală.

- Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rector

11.15-11.30 Centrul Europe Direct Iaşi

- Paul Matei, Director

Sprijinul direct acordat de Comisia Europeană la Iaşi agenţilor economici existenţi precum şi afacerilor aflate în curs de demarare. Fonduri europene accesibile întreprinzătorilor la nivel european pentru 2011. Modalitatea de participare la licitaţii internaţionale la nivelul Uniunii Europene pentru agenţii economici din România: surse de informaţii, criterii de calificare, modalităţi de licitare.

11.30-11.45 Primăria Municipiului Iaşi

- Dr. Ec. Cosmin Iuliu COMAN - Manager proiect

Revitalizarea fostelor zone industriale - oportunităţi de dezvoltare de noi afaceri pentru agenţii economici din Municipiul Iaşi.

11.45-12.00 Coffee-break

12.00-12.30 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

- Gabriela Macoveiu, Director Comunicare şi Promovare Regională

Programul Operaţional Regional. Oportunităţi de dezvoltare prin accesarea fondurilor europene.

12.30-13.00 Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi

- Emil Popa, Director

Fonduri accesibile agenţilor economici din categoria IMM pentru anul 2011. Programe directe ale Agenţiei de sprijinire a realizării de proiecte şi a accesării de fonduri europene nerambursabile.

13.00-13.30 Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontralieră

România - Ucraina - Republica Moldova

- Ionuţ Apostu, Director

Oportunităţi de cooperare transfrontalieră prin accesarea Programului Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova.

13.30-14.00 Consiliul Concurenţei Iaşi - Inspectoratul Regional de Concurenţă

-Constantin Bilaus, Inspector principal de concurenţă

14.00-14.15 Coffee-break

14.15-14.30 Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova

- Ion Harea, Preşedinte

Oportunităţi investiţionale la nivelul Republicii Moldova - Raionul Ungheni prin sprijin direct acordat de către Consiliul Raional Ungheni. Oportunităţi de afaceri actuale din Republica Moldova.

14.30-14.45 Camera de Comerţ şi Industrie Ungheni - Republica Moldova

- Serghei Cladco, Director

Dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova. Modalitatea concretă de deschidere a unei afaceri şi costurile asociate acesteia. Modul de exploatare a unei afaceri precum şi oportunităţile investiţionale în economia Republicii Moldova pentru perioada 2011-2014.

14.45-15.00 Zona Economică Liberă Ungheni Business - Republica Moldova

- Natalia Iepuraş, Director

Avantajele Zonelor Economice Libere din Republica Moldova pentru investitorii străini prin eliminarea taxelor şi impozitelor aferente derulării de afaceri la nivelul Republicii Moldova precum şi la nivel internaţional. Facilităţile specifice Zonei Economice Libere Ungheni. Sistemul de deschidere şi dezvoltare a unei afaceri în Zone Economică Liberă. Regimul vamal şi fiscal complet. Modalitatea concretă de deschidere şi de dezvoltare a unei afaceri în acest sistem.

15.00-15.15 Camera de Comerţ şi Industrie Cernăuţi - Ucraina

- Vasili Leahovici, Preşedinte

Oportunităţi de afaceri pentru investitorii străini în Ucraina. Regimul fiscal şi juridic al investiţiilor străine pe teritoriul Ucrainei.

15.15-15.30 Camera de Comerţ şi Industrie Ivano-Frankisk - Ucraina

- Vasili Humeniuc, Preşedinte

Oportunităţi de cooperare transfrontalieră România-Ucraina.

15.30-15.45 Asociaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Vaslui

- Ovidiu Copacinschi, Preşedinte

Investiţiile străine în sectorul construcţiilor, premisa relansării economice.

15.45-16.00 Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est România

- Dr. Ec. Avocat Mihai Susanu, Preşedinte

Campania „Cumpără produse şi servicii româneşti”.

16.00-16.15 Front Page Communication

- Ovidiu Chiţovanu, Director General

Colaborarea cu agenţiile de publicitate – Succes în contextul economic actual.

16.15-16.30 Institutul pentru Cercetare şi Dezvoltare Economică

România - Republica Moldova

- Roşcovan Mihai - Director General Busienss Consulting Institute, Republica Moldova

Oportunităţi de afaceri concrete la nivelul Republicii Moldova - previziuni de evoluţie economică pentru perioada 2011-2014.

- Sergiu Cocoş - Preşedinte Parteneriatul pentru Promovarea Afacerilor, Republica Moldova

Dezvoltarea de proiecte de finanţare la nivel internaţional România - Republica Moldova prin dezvoltarea parteneriatelor public-privat ca factori de stimulare a creşterii economice.

16.30-17.00 Închiderea lucrărilor. Sesiune de întrebări şi răspunsuri.

 

18.11.2010 Secţiunea Structuri-suport pentru mediul de afaceri

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, Sala Ecourilor, orele 10.00-12.00

Structurile de sprijinire a dezvoltării afacerilor - vector de dezvoltare a investiţiilor private.

Moderator: ing. Paul Butnariu, preşedinte CCI Iaşi

 

18.11.2010 Secţiunea Cultură şi identitate naţională

Muzeul Literaturii Române, Galeriile de Artă „Pod Pogor”, orele 10.00-13.00

Moştenirea culturală comună - factor de sprijinire a dezvoltării cooperării transfrontaliere.

Moderator: Dr. Dan Jumară, director Muzeul Literaturii Române

10.00-10.30 Dr. Lăcrămioara Stratulat (Director General al Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi) şi ing. Lenuţa Chiriţă (Şef al Muzeului Tehnic- Iaşi):
De la istorie la cooperarea culturală transfrontalieră.

10.30-11.00 Etnograf Marcel Lutic (preşedinte al Asociaţiei meşterilor populari din Moldova): ART – Afaceri prin Renaşterea Tradiţiilor.

11.00-11.30 Prof. Silvia Cozmîncă (preşedinte al Asociaţiei ART- Meşteugurile Prutului): De la proiect la înfiinţarea unei asociaţii profesionale.

11.30-12.00 Etnograf Victor Munteanu (Şef al Muzeului Etnografic al Moldovei): Demersuri pentru valorificarea patrimoniului cultural în zona transfrontalieră.

12.00-12.30 Prof. Areta Moşu (Preşedinte al Despărţământului M. Kogălniceanu al ASTRA): ASTRA ieşeană şi românii din afara graniţelor ţării.

12.30-13.00 Drd. Nicole Vasilcovschi (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Scoala Doctorala de Economie): Diplomaţia business - suport de dezvoltare a afacerilor pe plan mondial.

 

17-18.11.2010

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Sala Paşilor Pierduţi, orele 10.00-17.00

Expoziţie de produse şi servicii „Fabricat Fără Frontiere” dedicată companiilor din

România, Rep. Moldova şi Ucraina, participante la Forum


17-18.11.2010

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Sala Paşilor Pierduţi, orele 10.00-17.00

Bursa contactelor de afaceri

Sesiune business-to-business dedicată companiilor din România, Republica Moldova şi Ucraina.

 

18.11.2010

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, Sala Ecourilor, orele 14.00-18.00

Workshop „Management de proiect”.

Lectori: dr. ec. avocat Mihai Susanu, preşedinte ARINE

Emil Popa, Director OTIMMC Iaşi

 

Înscrieri si detalii suplimentare

Înscrierile se realizează on-line, completând formularul de pe pagina de internet www.forumeconomic.ro secţiunea BBO 2010 sub-secţiunea Înscrierisau prin e-mail la adresa forum@forumeconomic.ro sau prin fax la: 0372 872 605

Înscrierile la Forum se pot realiza până pe data de 16 noiembrie 2010, ora 16.00 în limita locurilor disponibile.

Participarea este gratuită. Participarea este limitată numai de numărul de locuri, prin urmare se va aplica principiul „primul venit, primul servit”, în ordinea înscrierilor.