Asociatia Regionala a Întreprinzatorilor Nord-Est România

Traditie

Sfatul Negustorilor constituie înca din cele mai vechi timpuri forma de colaborare practicata în scopul stabilirii liniei generale a comertului pentru anumite teritorii. Adesea sfatul negustorilor era împartit pe bresle de meseriasi sau pe tipuri de negustorie. Exista astfel breasla brutarilor, cizmarilor etc. sau bresle constituite pentru comertul maritim, comertul terestru sau fluvial. La nivelul comertului timpuriu al Europei au aparut sfaturi ale negustorilor pe tari sau provincii cu o anumita autonomie. În zona Moldovei de astazi, sau mai exact a actualei Regiuni Nord Est, negustorii s-ar fi întrunit, mai mult sau mai putin formal, într-un Sfat al Negustorilor Moldavi.

Înfiintata în anul 2004, actuala Asociatie Regionala a Întreprinzatorilor Nord Est se doreste o continuare, într-o forma de organizare legala, a Sfatului Negustorilor Moldavi.

Istoric

Asociatia a fost înfiintata la Iasi, în aprilie 2004, din initiativa unui grup de consultanti financiari si a unui grup de agenti economici din categoria întreprinderilor mici si mijlocii. Acestia au urmarit crearea unei asociatii care sa le reprezinte mai bine interesele si sa le apere drepturile pe de o parte, iar pe de alta parte sa militeze activ pentru dezvoltarea durabila a sectorului IMM.

Asociatia a promovat permanent în rândul membrilor sai conceptele de antreprenor european, conceptul de afaceri în conformitate cu reglementarile Uniunii Europene si cu cerintele Pietei Unice.

Asociatia a fost activ implicata în diverse activitati de cooperare cu Republica Moldova prin intermediul organizatiilor similare cu care are relatii de colaborare înca de la înfiintare. Din anul 2005 este partenera în cadrul proiectului „Revitalizarea Mestesugurilor Traditionale Comune în Zona Transfrontaliera Iasi – Ungheni”, alaturi de Asociatia Obsteasca „Faclia” Ungheni si Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret” Iasi, Fundatia Învatamântului Preuniversitar „Spiru Haret” a Cooperatiei Mestesugaresti Iasi, oferind consultanta de specialitate pentru dezvoltarea afacerilor cross-border.

În noiembrie 2005 Adunarea Generala a Membrilor decide extinderea asociatiei la nivel de regiune si deschiderea de sucursale la nivelul judetelor din Nord Est. Acest moment marcheaza trecerea la o noua etapa de evolutie organizationala, etapa caracterizata si de schimbarea identitatii asociatiei prin schimbarea denumirii într-una care sa reflecte noul statut si noua arie de acoperire a acesteia.

Totodata se înfiinteaza în cadrul asociatiei, în noiembrie 2005, Centrul European pentru Dezvoltare Durabila si Cooperare Transfrontaliera, creat în cooperare cu partenerii din Republica Moldova, pentru a raspunde unei necesitati de informare si de instruire identificata, în ambele tari, pe durata implementarii proiectului „Revitalizarea Mestesugurilor Traditionale Comune în Zona Transfrontaliera Iasi – Ungheni”. Centrul are la rândul sau un set de servicii diferite de cele ale Asociatiei, care vin sa le completeze pe acestea, fiind însa concentrate pe partea de cooperare si dezvoltare de afaceri cross-border.

În anul 2005 asociatia înfiinteaza în premiera pentru Regiune o structura de consultanta pentru dezvoltarea durabila a Asociatiei – International Board of Advisors, compusa din consultanti externi, la nivel international. Aceasta structura va colabora cu organele de conducere ale Asociatiei pentru ca, prin transferul de cunostinte si de bune practici de la nivel international, sa se realizeze atingerea obiectivului principal al Asociatiei, si anume crearea unui cadru economic favorabil dezvoltarii durabile în regiune prin dezvoltarea agentilor economici.

Din anul 2006, ca urmare a extinderii ariei de activitate si de acoperire geografica, s-a luat decizia extinderii organizatiei la nivelul Regiunii Nord-Est România, intrarea pe o noua piata concurentiala si implicit schimbarea nivelului de adresabilitate. Partenerul traieste astfel un proces de maturizare, care a implicat schimbarea structurii organizatorice si implicit a denumirii. Tot în anul 2006, Partenerul demareaza un Proiect Pilot propriu pentru sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri la nivelul orasului Iasi, denumit „Iasul – un oras al afacerilor europene – Parteneriat Public Privat pentru dezvoltarea durabila a mediului de afaceri local”, realizat în parteneriat cu Institutia Prefectului Judetului Iasi, Asociatia Magistratilor Iasi, Asociatia Organizatia Academica de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabila.

În anul 2008 Asociatia deschide oficial sucursale la nivelul judetelor Botosani, Suceava, Bacau si Neamt.

În anul 2009 Asociatia deschide oficial sucursala Vaslui, acoperind astfel întreaga Regiune Nord-Est cu sucursale si cu specialisti de cel mai înalt nivel.

În anul 2009 Asociatia organizeaza în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, în data de 16 si 17 octombrie 2009, la Ungheni, Forumul Regional de Investitii „Oportunitati investitionale: încurajare si promovare”, alaturi de The BlackSea Trust for Regional Cooperation si Camera de Comert si Industrie Ungheni.

În anul 2009 Asociatia realizeaza un parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni, Centrul de Consultanta în Dezvoltarea Mediului Antreprenorial Privat prin Atragerea Investitiilor Straine si de Perfectionare a Personalului din Administratie.

În anul 2010 Asociatia semneaza cu Primaria municipiului Iasi un Protocol de Colaborare pentru dezvoltarea durabila a mediului de afaceri local.

Cursuri si seminarii de specialitate

Asociatia organizeaza periodic cursuri si seminarii de instruire si formare profesionala la nivel de judete din Regiunea Nord-Est pe tematicile: managementul de proiect, accesarea de fonduri europene pentru mediul de afaceri si administratia publica locala, seminarii de drept comercial, dreptul muncii, plan de afaceri, studii de fezabilitate, analiza cost-beneficiu. În anul 2009 au fost organizate seminarii de „Leadership si dezvoltare organizationala” si „Criza mondiala si Riscul de tara”.

Serviciile oferite de Partener sunt: promovare membri prin intermediul activitatilor, consultanta în initierea unei afaceri, în dezvoltarea unei afaceri, în accesarea surselor de finantare, medierea de parteneriate interne si internationale, asistenta în negocierea de contracte pentru piata interna precum si pentru Piata Unica Europeana, cautarea de parteneri de afaceri, consultanta si asistenta pentru implementarea standardelor de calitate ISO, creare de imagine – identitate de firma, campanii de promovare pentru firma, creare de campanii de promovare pentru produs, cursuri de instruire în Management de proiect, Management organizational, Managementul resurselor umane, Dezvoltare organizationala strategica, Marketing în contextul Pietei Unice.

Servicii oferite de Asociatie prin Centrul European pentru Dezvoltare Durabila si Cooperare Transfrontaliera: baza de date de cooperare în afaceri transfrontaliere România – Rep. Moldova, consultanta în înfiintarea unei societati comerciale în Rep. Moldova precum si a unui Joint Venture, consultanta în initierea si dezvoltarea unei afaceri în Rep. Moldova, consultanta în realizarea de proiecte cross-border cu finantare europeana, realizare de studii de piata pentru Rep. Moldova, medierea de parteneriate cross-border, asistenta în negocierea de contracte, cautarea de parteneri de afaceri, creare de campanii de promovare pentru firma, creare de campanii de promovare pentru produs.

Servicii ale Asociatiei

- Promovare membri prin intermediul site-ului internet al Asociatiei
- Promovare membri prin intermediul partenerilor
- Consultanta în înfiintarea unei societati comerciale
- Consultanta în initierea unei afaceri
- Consultanta în dezvoltarea unei afaceri
- Consultanta în accesarea de surse de finantare
- Consultanta în realizarea de proiecte cu finantare europeana
- Consultanta în implementarea de proiecte cu finantare europeana
- Realizare de planuri de afaceri
- Realizare de studii de fezabilitate
- Realizare de studii de piata
- Medierea de parteneriate interne si internationale
- Asistenta în negocierea de contracte pentru piata interna
- Asistenta în negocierea de contracte pentru Piata Unica Europeana
- Cautarea de parteneri de afaceri
- Consultanta pentru implementarea standardelor de calitate ISO
- Asistenta pentru obtinerea certificarilor ISO
- Creare de imagine – identitate de firma
- Creare de campanii de promovare pentru firma
- Creare de campanii de promovare pentru produs
- Cursuri de instruire în Managementul de proiect, Management organizational, Managementul resurselor umane, Dezvoltare organizationala strategica, Marketing în contextul Pietei Unice
- Traduceri de documente comerciale
- Tehnoredactari

Servicii ale Centrului European pentru Dezvoltare Durabila si Cooperare Transfrontaliera

- Baza de date de cooperare în afaceri transfrontaliere România – Republica Moldova + Business Cross-Border Cooperation Database Romania – Republic of Moldova
- Promovare firmei prin intermediul partenerilor din R. Moldova
- Consultanta în înfiintarea unei societati comerciale în Republica Moldova precum si a unui Joint Venture
- Consultanta în initierea unei afaceri în Republica Moldova
- Consultanta în dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova
- Consultanta în realizarea de proiecte Cross-Border cu finantare europeana
- Consultanta în implementarea de proiecte Cross-Border cu finantare europeana
- Realizare de studii de fezabilitate pentru Republica Moldova
- Realizare de studii de piata pentru Republica Moldova
- Medierea de parteneriate Cross-Border
- Asistenta în negocierea de contracte
- Cautarea de parteneri de afaceri
- Creare de campanii de promovare pentru firma
- Creare de campanii de promovare pentru produs

Atributii ale Asociatiei

- Apara si reprezinta interesele membrilor sai, în raporturile cu structurile de putere, organisme, organizatii si institutii nationale si internationale.
- Sprijina membrii pentru realizarea proiectelor de dezvoltare.
- Sprijina membrii în colaborarea cu organele administratiei publice nationale si locale.
- Sprijina membrii în organizarea de târguri, expozitii, parteneriate de afaceri, misiuni economice, cursuri de initiere, calificare si specializare si alte manifestari cu caracter economic.
- Colaboreaza cu organele administratiei publice nationale si locale.
- Initiaza proiecte de investitii de interes, identifica sursele de finantare, creditare si asociere menite sa conduca la dezvoltarea sectorului micilor întreprinzatori din punct de vedere economic.
- Initiaza proiecte de acte normative si de modificare a celor existente, în concordanta cu necesitatile întreprinzatorilor privati si reglementarilor Uniunii Europene.
- Întocmeste anual un raport privind starea economica a sectorului întreprinzatorilor, pe diverse clase de interes economic.
- Realizeaza studii de piata, lucrari si cercetari de marketing, management si fezabilitate la nivelul sectorului întreprinzatorilor.
- Întreprinde demersurile necesare pentru un schimb permanent de informatii, programe si publicatii din domeniul economic.
- Editeaza publicatii, cataloage sau periodice pentru imagine sau promotional.
- Poate înfiinta, în conditiile legii, mijloace de informare în interesul sectorului noilor întreprinzatori.
- Încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din tara si strainatate;
- Realizeaza diverse activitati de cooperare transfrontaliera în scopul sprijinirii dezvoltarii sectorului noilor întreprinzatori, a membrilor si a Asociatiei ca entitate reprezentativa a acestora.

Sediul central : Iasi, str. Aleea Nicolina nr. 2, bloc G8